Дизайн студія TIZL
Правила набору міжміських номерів в Україні

Для здiйснення мiжмiської телефонної розмови необхiдно:

 • Почувши безперервний сигнал, набрати ‘8’ (iндекс виходу на мiжмiську службу);
 • Набрати код мiста;
 • Набрати номер абонента, що викликається.


Наприклад:
Щоб викликати абонента у м. Київ, необхiдно набрати:
8-044-ХХХ-ХХ-ХХ, де:

 • 8 — iндекс виходу на мiжмiську службу,
 • 044 — код м.Києва,
 • ХХХ-ХХ-ХХ номер абонента, що викликається.

З'єднання встановлюється через кiлька секунд. Тривалiсть розмови вiдлiчується автоматично з моменту вiдповiдi абонента, що викликається, до моменту покладення трубки одним з абонентiв.


Для здiйснення мiжнародної телефонної розмови необхiдно:

 • Почувши безперервний сигнал, набрати 8 (iндекс виходу на мiжмiську службу);
 • Почувши другий безперервний сигнал, набрати 10 (iндекс виходу на мiжнародну службу);
 • Набрати код країни;
 • Набрати код мiста *;
 • Набрати номер абонента, що викликається.


Наприклад:
Щоб викликати абонента в м. Сан-Франциско (США), необхiдно набрати:
8-10-1-415-ХХХ-ХХ-ХХ, де:

 • 8 — iндекс виходу на мiжмiську службу;
 • 10 — iндекс виходу на мiжнародну службу;
 • 1 — код США,
 • 415 — код м.Сан-Франциско
 • ХХХ-ХХ-ХХ номер абонента, що викликається.

* В деяких країнах код мiста вiдсутнiй, тодi вiдразу пiсля коду країни треба набрати номер абонента.


Для міжнародної розмови з будь-якої країною СНД необхідно:

 • Почувши безперервний сигнал, набрати 8 (iндекс виходу на мiжмiську службу);
 • Почувши другий безперервний сигнал, набрати 10 (iндекс виходу на мiжнародну службу);
 • Набрати код країни;
 • Набрати код мiста;
 • Набрати номер абонента, що викликається.

Наприклад, щоб викликати абонента Росії у м.Вологді, слід набрати 8+10+7+817+-ХХХ-ХХ-ХХ (де ХХХ-ХХ-ХХ номер абонента, що викликається). З'єднання встановлюється через декiлька секунд. Тривалiсть розмови вiдлiчується автоматично з моменту вiдповiдi абонента, що викликається, до моменту покладення трубки одним з абонентiв.